Więcej cudzoziemców

taeuro baza danych

Wpływ cudzoziemców

Pozytywny wpływ cudzoziemców na rynek pracy w Polsce

Z przeprowadzonych badań wynika, że cudzoziemcy mają pozytywny wpływ na rynek pracy w Polsce.

Tak stwierdza 70 proc. badanych. To znacznie lepszy wynik niż w 2016 roku, kiedy takiej odpowiedzi udzieliło 27,5 proc. ankietowanych. Taki odbiór obcokrajowców nie gwarantuje jednak zwiększenia ich udziału w rynku pracy w kolejnych latach. Przewidywany wzrost zatrudnienia dostrzega tutaj 40 proc. PUP. W najbliższym czasie urzędy powiatowe nie przewidują jednak spadku ofert pracy dla tej grupy pracowników.

Także pandemia nie miała większego wpływu na zatrudnienie cudzoziemców w blisko połowie ankietowanych powiatów, a zdaniem ponad 41 proc. zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy jeszcze wzrosło.

Z badania dowiadujemy się, że zatrudnianie cudzoziemców wynika głównie z braku polskich kandydatów na oferowane miejsce pracy (78,4 proc. ankietowanych urzędów całkowicie lub raczej zgadza się z tym twierdzeniem).

Zdania są bardziej podzielone w kwestii wynagrodzeń dla pracowników cudzoziemskich. 36,8 proc. ankietowanych urzędów uważa, że głównym motywem ich zatrudnienia mogą być gorsze warunki pracy i niższe wynagrodzenia, za które nie chcą pracować Polacy. Ponad 35 proc. jest przeciwnego zdania.

Co ważne, zatrudnienie cudzoziemców nie ma wpływu na likwidację stanowisk pracy Polaków (74,8 proc.). Nie wpływa również na obniżkę wynagrodzeń (72 proc.).

W prawie 60 proc. powiatów nie przybyło umów o dzieło i umów zlecenie z tytułu zatrudnienia cudzoziemców. W pozostałych urzędach występują one raczej w stopniu niewielkim, bądź średnim (35,5 proc.). Z badań wynika również, że pracujący w Polsce cudzoziemcy łatwo integrują się w społeczeństwie (89,8 proc).

Slide 2

Nasze usługi

Klient otrzymuje gotowych pracowników

Rekrutacja

Dostęp do pracowników z Polski, Europy Wchodniej i Azji

Oferty Pracy

Oferty Pracy

Szukasz pracy? Oferty pracy bezpośrednio od pracodawców

Baza Danych

Baza Danych

Mamy gotowych pracowników do pracy na terenie Polski