Więcej cudzoziemców

TAEURO BAZA DANYCH PRACOWNIKÓW

Wpływ cudzoziemców

Pozytywny wpływ cudzoziemców na rynek pracy w Polsce

Z przeprowadzonych badań wynika, że cudzoziemcy mają pozytywny wpływ na rynek pracy w Polsce.

Tak stwierdza 70 proc. badanych. To znacznie lepszy wynik niż w 2016 roku, kiedy takiej odpowiedzi udzieliło 27,5 proc. ankietowanych. Taki odbiór obcokrajowców nie gwarantuje jednak zwiększenia ich udziału w rynku pracy w kolejnych latach. Przewidywany wzrost zatrudnienia dostrzega tutaj 40 proc. PUP. W najbliższym czasie urzędy powiatowe nie przewidują jednak spadku ofert pracy dla tej grupy pracowników.

Także pandemia nie miała większego wpływu na zatrudnienie cudzoziemców w blisko połowie ankietowanych powiatów, a zdaniem ponad 41 proc. zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy jeszcze wzrosło.

Z badania dowiadujemy się, że zatrudnianie cudzoziemców wynika głównie z braku polskich kandydatów na oferowane miejsce pracy (78,4 proc. ankietowanych urzędów całkowicie lub raczej zgadza się z tym twierdzeniem).

Zdania są bardziej podzielone w kwestii wynagrodzeń dla pracowników cudzoziemskich. 36,8 proc. ankietowanych urzędów uważa, że głównym motywem ich zatrudnienia mogą być gorsze warunki pracy i niższe wynagrodzenia, za które nie chcą pracować Polacy. Ponad 35 proc. jest przeciwnego zdania.

Co ważne, zatrudnienie cudzoziemców nie ma wpływu na likwidację stanowisk pracy Polaków (74,8 proc.). Nie wpływa również na obniżkę wynagrodzeń (72 proc.).

W prawie 60 proc. powiatów nie przybyło umów o dzieło i umów zlecenie z tytułu zatrudnienia cudzoziemców. W pozostałych urzędach występują one raczej w stopniu niewielkim, bądź średnim (35,5 proc.). Z badań wynika również, że pracujący w Polsce cudzoziemcy łatwo integrują się w społeczeństwie (89,8 proc).

Slide 2

Usługi HR

Jesteśmy na rynku pracy od 2008 roku

Rekrutacja

Codziennie pozyskujemy nowych pracowników

Oferty Pracy
Oferty Pracy

Aktualne oferty pracy na terenie całej Polski

Baza Danych
Baza Danych

Udostępniamy zasoby i automatyzujemy procesy