Currently browsing: Zatrudnianie cudzoziemców

Zmiany w zezwoleniach i oświadczeniach

Zmiany w dokumentach dla cudzoziemców

zezwolenia na pracę i oświadczenia o powierzeniu pracy Oświadczenia o powierzeniu wykonywaniu pracy Zmiany dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi obejmują: – wydłużenie do 24 miesięcy możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi bez zezwolenia [...] Read more