Rejestracja pracownika

bez oferty pracy

Candidates

Profil osobisty


Kontakt z pracownikiem


Doświadczenie


Informacje dodatkowe


Dokumenty

Maksymalny rozmiar pliku: 100MB

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez TAEURO moich danych osobowych potrzebnych w procesie obecnej rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach (włączając fotografię zamieszczoną w CV) potencjalnym pracodawcom w celu prowadzenia obecnych i przyszłych rekrutacji, w tym na informowanie mnie o ofertach pracy za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub wiadomości tekstowej. Oświadczam, że administrator danych osobowych spełnił w stosunku do mnie obowiązek informacyjny wynikający z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w każdym momencie.

Przesłanie do TAEURO danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 [1] Kodeksu pracy (tj. imię/imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacji zawodowych oraz innych, których pracodawca żąda w związku z realizacją obowiązku wynikającego z przepisu prawa), stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez TAEURO w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Okres przechowywania danych osobowych trwa do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, lub gdy Kandydat wyraził zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty nadesłania dokumentów aplikacyjnych.

Administratorem danych osobowych jest TAEURO z siedzibą we Wrocławiu 54-235, ul. Białowieska 38 lok. 27, wpisana do rejestru NIP: 8971370100. Przetwarzanie Twoich danych następuje na podstawie ustawy z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883. oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO. Firma TAEURO zastrzega możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Dodatkowe odnośniki - Polityka prywatności oraz Informacja RODO.