Średnie wynagrodzenie

TAEURO PRACA

Średnie stawki wynagrodzeń

Stawki wynagrodzeń na rynku Polskim opracowane na podstawie krajowych ofert pracy zgłaszanych do Urzędów Pracy w 2022 roku

[search-in-place-form in_current_page=”1″]

Kod zawodu Nazwa zawodu/specjalności

Wynagrodzenie miesięczne brutto

(dot. umów o pracę)

Stawka godzinowa brutto

(dot. umów cywilnoprawnych)

132301 Kierownik budowy 4300 28,10
211304 Perfumiarz 3100 20,30
214110 Towaroznawca 3300 21,60
214202 Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne 4300 28,10
214404 Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia przemysłowe 3700 24,20
214501 Inżynier inżynierii chemicznej 3700 24,20
214909 Inżynier poligrafii 3400 22,20
215301 Inżynier telekomunikacji 3700 24,20
216101 Architekt 4300 28,10

 

Kod zawodu Nazwa zawodu/specjalności

Wynagrodzenie miesięczne brutto

(dot. umów o pracę)

Stawka godzinowa brutto

(dot. umów cywilnoprawnych)

216102 Architekt wnętrz 3600 23,50
216190 Pozostali architekci 3300 21,60
216303 Projektant mody 3300 21,60
216501 Inżynier geodeta – fotogrametria i teledetekcja 3700 24,20
216502 Inżynier geodeta – geodezja górnicza 3700 24,20
216503 Inżynier geodeta – geodezja inżynieryjno-przemysłowa 3700 24,20
216504 Inżynier geodeta – geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych 3700 24,20
216505 Inżynier geodeta – geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne 3700 24,20
216506 Inżynier geodeta – geomatyka 3700 24,20
216507 Inżynier geodeta – kataster i gospodarka nieruchomościami 3700 24,20
216601 Grafik komputerowy DTP 3400 22,20
216602 Grafik komputerowy multimediów 3400 22,20
222101 Pielęgniarka 3300 21,60
223101 Położna 3300 21,60

 

Kod zawodu Nazwa zawodu/specjalności

Wynagrodzenie miesięczne brutto

(dot. umów o pracę)

Stawka godzinowa brutto

(dot. umów cywilnoprawnych)

228101 Farmaceuta 4800 31,40
229201 Fizjoterapeuta 3300 21,60
229402 Logopeda 3700 24,20
229501 Optometrysta 3500 22,90
229903 Kosmetolog 3200 20,90
233001 Nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej 3300 21,60
234102 Nauczyciel przedmiotu w szkole podstawowej 3300 21,60
234201 Nauczyciel przedszkola 3300 21,60
235301 Lektor języka obcego 3300 21,60
235501 Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego 3300 21,60
235502 Instruktor tańca 3300 21,60
242108 Specjalista do spraw logistyki 3300 21,60
242204 Audytor / kontroler 4300 28,10
242303 Doradca personalny 3400 22,20

 

Kod zawodu Nazwa zawodu/specjalności

Wynagrodzenie miesięczne brutto

(dot. umów o pracę)

Stawka godzinowa brutto

(dot. umów cywilnoprawnych)

242304 Doradca zawodowy 3300 21,60
242309 Specjalista do spraw rekrutacji pracowników 3300 21,60
243102 Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) 3200 20,90
243305 Specjalista do spraw sprzedaży 3300 21,60
244001 Pośrednik w obrocie nieruchomościami 3700 24,20
244003 Zarządca nieruchomości 3400 22,20
251104 Analityk doświadczenia użytkowników (user experience analyst) 4800 31,40
251401 Programista aplikacji 4800 31,40
251402 Programista aplikacji mobilnych 4800 31,40
251490 Pozostali programiści aplikacji 3800 24,80
251903 Tester oprogramowania komputerowego 3400 22,20
252101 Administrator baz danych 3900 25,50
252102 Analityk baz danych (data scientist) 3900 25,50
252201 Administrator systemów komputerowych 3900 25,50

 

Kod zawodu Nazwa zawodu/specjalności

Wynagrodzenie miesięczne brutto

(dot. umów o pracę)

Stawka godzinowa brutto

(dot. umów cywilnoprawnych)

252301 Analityk sieci komputerowych 3900 25,50
261101 Adwokat 4300 28,10
261103 Radca prawny 4300 28,10
261901 Asystent prawny 3300 21,60
261905 Notariusz 4300 28,10
262101 Archiwista 3200 20,90
262204 Broker informacji (researcher) 3200 20,90
262205 Menedżer zawartości serwisów internetowych 3300 21,60
264104 Redaktor wydawniczy 3800 24,80
264201 Dziennikarz 3300 21,60
264204 Redaktor programowy 3800 24,80
264207 Redaktor serwisu internetowego 3800 24,80
264208 Redaktor naczelny 4800 31,40
264290 Pozostali dziennikarze 3200 20,90

 

Kod zawodu Nazwa zawodu/specjalności

Wynagrodzenie miesięczne brutto

(dot. umów o pracę)

Stawka godzinowa brutto

(dot. umów cywilnoprawnych)

264304 Tłumacz 3300 21,60
265101 Artysta fotografik 3200 20,90
265103 Artysta malarz 3500 22,90
265201 Instrumentalista 3500 22,90
265207 Piosenkarz 3500 22,90
265902 Bloger / vloger 3200 20,90
311104 Technik geodeta 3200 20,90
311204 Technik budownictwa 3500 22,90
311209 Technik urządzeń sanitarnych 3500 22,90
311401 Diagnosta kolejowy 3900 25,50
311402 Instalator systemów alarmowych 3350 21,90
311404 Instalator systemów telewizji przemysłowej 3350 21,90
311408 Technik elektronik 3350 21,90
311501 Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów 3700 24,20

 

Kod zawodu Nazwa zawodu/specjalności

Wynagrodzenie miesięczne brutto

(dot. umów o pracę)

Stawka godzinowa brutto

(dot. umów cywilnoprawnych)

311508 Technik mechanik maszyn i urządzeń 3200 20,90
311924 Technik technologii odzieży 3200 20,90
311937 Kontroler jakości wyrobów przemysłowych 3200 20,90
313904 Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej 3010 19,70
315301 Mechanik pokładowy 3900 25,50
315318 Mechanik lotniczy obsługi technicznej 3900 25,50
321301 Technik farmaceutyczny 3200 20,90
321402 Technik dentystyczny 3200 20,90
323001 Akupunkturzysta 3200 20,90
323003 Biomasażysta 3200 20,90
323014 Podolog 3200 20,90
323090 Pozostali praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii 3200 20,90
324002 Technik weterynarii 3200 20,90
325101 Asystentka stomatologiczna 3200 20,90

 

Kod zawodu Nazwa zawodu/specjalności

Wynagrodzenie miesięczne brutto

(dot. umów o pracę)

Stawka godzinowa brutto

(dot. umów cywilnoprawnych)

325102 Higienistka stomatologiczna 3200 20,90
325601 Ratownik medyczny 3200 20,90
325902 Higienistka szkolna 3200 20,90
325905 Opiekunka dziecięca 3100 20,30
331301 Księgowy 3500 22,90
332201 Ekspozytor towarów (merchandiser) 3200 20,90
332203 Przedstawiciel handlowy 3200 20,90
332301 Agent do spraw zakupów 3200 20,90
332302 Zaopatrzeniowiec 3100 20,30
333105 Spedytor 3300 21,60
333201 Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) 3300 21,60
333403 Administrator nieruchomości 3400 22,20
333404 Doradca do spraw rynku nieruchomości 3700 24,20
333903 Promotor marki (trendsetter) 3300 21,60

 

Kod zawodu Nazwa zawodu/specjalności

Wynagrodzenie miesięczne brutto

(dot. umów o pracę)

Stawka godzinowa brutto

(dot. umów cywilnoprawnych)

333906 Technik organizacji reklamy 3200 20,90
334304 Asystent zarządu 3200 20,90
341201 Asystent osoby niepełnosprawnej 3100 20,30
341202 Opiekun osoby starszej 3100 20,30
342101 Dżokej 3100 20,30
342207 Trener sportu 3300 21,60
342301 Instruktor fitness 3300 21,60
342311 Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego 3200 20,90
343101 Fotograf 3200 20,90
343104 Fototechnik 3200 20,90
343190 Pozostali fotografowie 3010 19,70
343202 Dekorator wnętrz 3400 22,20
343203 Florysta 3100 20,30
343402 Szef kuchni (kuchmistrz) 3400 22,20

 

Kod zawodu Nazwa zawodu/specjalności

Wynagrodzenie miesięczne brutto

(dot. umów o pracę)

Stawka godzinowa brutto

(dot. umów cywilnoprawnych)

343501 Akrobata 3100 20,30
343602 Muzyk 3500 22,90
343701 Tancerz 3500 22,90
343917 Tatuażysta 3400 22,20
351203 Technik informatyk 3350 21,90
351205 Tester gier komputerowych 3400 22,20
351401 Administrator stron internetowych 3350 21,90
351403 Pracownik pozycjonowania stron internetowych 3200 20,90
351404 Projektant stron internetowych (webmaster) 3900 25,50
352103 Asystent techniczny realizatora dźwięku 3200 20,90
352110 Montażysta obrazu 3300 21,60
352116 Realizator dźwięku 3900 25,50
352190 Pozostali operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku 3200 20,90
411003 Pracownik biurowy 3200 20,90

 

Kod zawodu Nazwa zawodu/specjalności

Wynagrodzenie miesięczne brutto

(dot. umów o pracę)

Stawka godzinowa brutto

(dot. umów cywilnoprawnych)

411004 Technik prac biurowych 3200 20,90
411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 3200 20,90
412001 Sekretarka 3200 20,90
413201 Operator wprowadzania danych 3200 20,90
421104 Kasjer walutowy 3200 20,90
421202 Krupier 3010 19,70
421203 Pracownik kolektury 3010 19,70
421403 Windykator 3300 21,60
422201 Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) 3200 20,90
422602 Recepcjonista 3200 20,90
422701 Ankieter 3010 19,70
431101 Asystent do spraw księgowości 3200 20,90
431102 Fakturzystka 3200 20,90
432103 Magazynier 3100 20,30

 

Kod zawodu Nazwa zawodu/specjalności

Wynagrodzenie miesięczne brutto

(dot. umów o pracę)

Stawka godzinowa brutto

(dot. umów cywilnoprawnych)

432190 Pozostali magazynierzy i pokrewni 3010 19,70
432303 Ekspedytor 3100 20,30
441202 Kurier 3100 20,30
511101 Stewardesa / steward 3200 20,90
511301 Pilot wycieczek 3300 21,60
511304 Przewodnik turystyczny terenowy 3300 21,60
512001 Kucharz 3300 21,60
512002 Pizzer 3300 21,60
512090 Pozostali kucharze 3150 20,60
513101 Kelner 3010 19,70
513201 Barista 3010 19,70
513202 Barman 3010 19,70
514101 Fryzjer 3100 20,30
514102 Fryzjer damski 3100 20,30

 

Kod zawodu Nazwa zawodu/specjalności

Wynagrodzenie miesięczne brutto

(dot. umów o pracę)

Stawka godzinowa brutto

(dot. umów cywilnoprawnych)

514103 Fryzjer męski (barber) 3100 20,30
514202 Kosmetyczka 3100 20,30
514203 Manikiurzystka 3100 20,30
514204 Pedikiurzystka 3100 20,30
514208 Wizażystka / stylistka 3100 20,30
514290 Pozostałe kosmetyczki i pokrewni 3100 20,30
515101 Inspektor hotelowy 3200 20,90
515302 Kościelny 3010 19,70
515303 Robotnik gospodarczy 3010 19,70
516401 Fryzjer zwierząt (groomer) 3100 20,30
516902 Asystent osobisty (concierge) 3100 20,30
516903 Hostessa 3010 19,70
516990 Pozostali pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani 3100 20,30
522301 Sprzedawca 3010 19,70

 

Kod zawodu Nazwa zawodu/specjalności

Wynagrodzenie miesięczne brutto

(dot. umów o pracę)

Stawka godzinowa brutto

(dot. umów cywilnoprawnych)

523001 Kasjer biletowy 3200 20,90
523002 Kasjer handlowy 3010 19,70
524302 Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej 3200 20,90
524402 Organizator obsługi sprzedaży internetowej 3200 20,90
524404 Telemarketer 3200 20,90
524601 Wydawca posiłków / bufetowy 3010 19,70
524902 Doradca klienta 3200 20,90
531107 Opiekunka w żłobku / klubie dziecięcym 3100 20,30
531108 Dzienny opiekun małego dziecka 3100 20,30
531201 Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca 3100 20,30
531202 Asystent nauczyciela przedszkola 3100 20,30
531204 Asystent nauczyciela w szkole 3100 20,30
532102 Opiekun medyczny 3100 20,30
532190 Pozostały pomocniczy personel medyczny 3100 20,30

 

Kod zawodu Nazwa zawodu/specjalności

Wynagrodzenie miesięczne brutto

(dot. umów o pracę)

Stawka godzinowa brutto

(dot. umów cywilnoprawnych)

532201 Opiekunka domowa 3010 19,70
532901 Pomoc apteczna 3100 20,30
532902 Pomoc dentystyczna 3010 19,70
532904 Sanitariusz szpitalny 3100 20,30
541307 Pracownik ochrony fizycznej 3010 19,70
611203 Sadownik 3100 20,30
611303 Ogrodnik 3100 20,30
611306 Ogrodnik terenów zieleni 3100 20,30
612110 Masztalerz 3010 19,70
621001 Drwal / pilarz drzew 3350 21,90
634002 Zbieracz owoców, ziół i innych roślin 3010 19,70
711101 Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń 3300 21,60
711102 Monter konstrukcji budowlanychS 3350 21,90
711104 Robotnik budowlany 3350 21,90

 

Kod zawodu Nazwa zawodu/specjalności

Wynagrodzenie miesięczne brutto

(dot. umów o pracę)

Stawka godzinowa brutto

(dot. umów cywilnoprawnych)

711201 Monter kamiennych elementów budowlanych 3350 21,90
711202 Murarz 3350 21,90
711204 Murarz-tynkarz 3350 21,90
711205 Brukarz 3300 21,60
711301 Kamieniarz 3300 21,60
711401 Betoniarz 3350 21,90
711402 Betoniarz-zbrojarz 3350 21,90
711404 Zbrojarz 3350 21,90
711501 Cieśla 3350 21,90
711502 Cieśla szalunkowy 3350 21,90
711503 Stolarz budowlany 3350 21,90
712101 Dekarz 3350 21,90
712202 Glazurnik 3350 21,90
712203 Parkieciarz 3350 21,90

 

Kod zawodu Nazwa zawodu/specjalności

Wynagrodzenie miesięczne brutto

(dot. umów o pracę)

Stawka godzinowa brutto

(dot. umów cywilnoprawnych)

712204 Posadzkarz 3350 21,90
712301 Monter ociepleń budynków 3350 21,90
712302 Sztukator 3350 21,90
712303 Tynkarz 3350 21,90
712304 Monter fasad 3350 21,90
712401 Monter izolacji budowlanych 3350 21,90
712502 Szklarz 3200 20,90
712601 Hydraulik 3350 21,90
712604 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 3350 21,90
712614 Monter urządzeń energetyki odnawialnej 3350 21,90
712617 Monter instalacji gazów medycznych 3300 21,60
712703 Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 3350 21,90
712902 Monter systemów suchej zabudowy 3350 21,90
712906 Monter stolarki budowlanejS 3300 21,60

 

Kod zawodu Nazwa zawodu/specjalności

Wynagrodzenie miesięczne brutto

(dot. umów o pracę)

Stawka godzinowa brutto

(dot. umów cywilnoprawnych)

713101 Malarz-tapeciarz 3350 21,90
713102 Malarz budowlany 3350 21,90
713203 Lakiernik samochodowy 3300 21,60
713204 Lakiernik tworzyw sztucznych 3200 20,90
713205 Lakiernik wyrobów drzewnych 3200 20,90
713301 Alpinista przemysłowy 3500 22,90
713304 Robotnik osuszania i odgrzybiania budowli 3010 19,70
713390 Pozostali robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni 3010 19,70
721201 Lutowacz 3100 20,30
721203 Operator zgrzewarek 3010 19,70
721204 Spawacz 3350 21,90
721302 Blacharz budowlany 3350 21,90
721306 Blacharz samochodowy 3300 21,60
721403 Monter konstrukcji aluminiowych 3350 21,90

 

Kod zawodu Nazwa zawodu/specjalności

Wynagrodzenie miesięczne brutto

(dot. umów o pracę)

Stawka godzinowa brutto

(dot. umów cywilnoprawnych)

721404 Monter konstrukcji stalowych 3350 21,90
722204 Ślusarz 3350 21,90
722308 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie 3300 21,60
722313 Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie 3350 21,90
722390 Pozostali ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 3100 20,30
722402 Szlifierz-ostrzarz 3300 21,60
722490 Pozostali szlifierze narzędzi i polerowacze metali 3100 20,30
723101 Mechanik autobusów 3300 21,60
723104 Mechanik samochodów ciężarowych 3300 21,60
723105 Mechanik samochodów osobowych 3300 21,60
723106 Monter samochodowej instalacji gazowej (LPG) 3300 21,60
723107 Mechanik motocyklowy 3300 21,60
723202 Mechanik silników lotniczych 3900 25,50
723203 Mechanik wyposażenia lotniczego statków powietrznych 3900 25,50

 

Kod zawodu Nazwa zawodu/specjalności

Wynagrodzenie miesięczne brutto

(dot. umów o pracę)

Stawka godzinowa brutto

(dot. umów cywilnoprawnych)

723303 Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych 3300 21,60
723310 Mechanik-monter maszyn i urządzeńS 3350 21,90
723315 Monter / konserwator urządzeń przeciwpożarowych 3350 21,90
723401 Monter-mechanik rowerów / wózków 3100 20,30
731106 Zegarmistrz 3200 20,90
731107 Automatyk 3350 21,90
731301 Bursztyniarz 3100 20,30
731305 Złotnik-jubiler 3300 21,60
731390 Pozostali jubilerzy, złotnicy i pokrewni 3010 19,70
731403 Formowacz ściernic 3200 20,90
731602 Galwanizer 3400 22,20
731701 Fajkarz 3010 19,70
731809 Tkacz 3100 20,30
731890 Pozostali rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów 3010 19,70

 

Kod zawodu Nazwa zawodu/specjalności

Wynagrodzenie miesięczne brutto

(dot. umów o pracę)

Stawka godzinowa brutto

(dot. umów cywilnoprawnych)

732190 Pozostali pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku 3200 20,90
732201 Drukarz 3300 21,60
732202 Drukarz sitodrukowy 3300 21,60
732290 Pozostali drukarze 3200 20,90
732301 Introligator 3300 21,60
732390 Pozostali introligatorzy i pokrewni 3010 19,70
741101 Elektromonter instalacji elektrycznych 3300 21,60
741102 Elektromonter reklam świetlnych 3350 21,90
741103 Elektryk 3350 21,90
741104 Elektryk budowlany 3350 21,90
741190 Pozostali elektrycy budowlani i pokrewni 3100 20,30
741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych 3300 21,60
741301 Elektromonter linii kablowych 3300 21,60
742117 Elektronik 3350 21,90

 

Kod zawodu Nazwa zawodu/specjalności

Wynagrodzenie miesięczne brutto

(dot. umów o pracę)

Stawka godzinowa brutto

(dot. umów cywilnoprawnych)

742201 Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter) 3350 21,90
742208 Serwisant sprzętu komputerowego 3300 21,60
751101 Garmażer 3150 20,60
751104 Rozbieracz-wykrawacz 3100 20,30
751201 Cukiernik 3300 21,60
751202 Dekorator wyrobów cukierniczych 3100 20,30
751204 Piekarz 3150 20,60
751502 Klasyfikator dziczyzny i ptactwa 3100 20,30
751503 Klasyfikator grzybów 3100 20,30
751504 Klasyfikator jaj, drobiu i pierza 3100 20,30
751505 Klasyfikator ryb 3100 20,30
752205 Stolarz 3300 21,60
752308 Szlifierz materiałów drzewnych 3300 21,60
753105 Krawiec 3100 20,30

 

Kod zawodu Nazwa zawodu/specjalności

Wynagrodzenie miesięczne brutto

(dot. umów o pracę)

Stawka godzinowa brutto

(dot. umów cywilnoprawnych)

753202 Krojczy 3100 20,30
753303 Szwaczka ręczna 3010 19,70
753390 Pozostałe szwaczki, hafciarki i pokrewni 3010 19,70
753402 Tapicer 3200 20,90
753403 Tapicer meblowy 3200 20,90
753606 Szewc 3100 20,30
754903 Pracownik produkcji 3010 19,70
811304 Wiertacz studni 3010 19,70
814104 Wulkanizator 3100 20,30
814208 Operator wtryskarki 3100 20,30
815301 Szwaczka maszynowa 3010 19,70
815501 Operator agregatów natryskowych 3100 20,30
815701 Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów 3010 19,70
817211 Tartacznik 3100 20,30

 

Kod zawodu Nazwa zawodu/specjalności

Wynagrodzenie miesięczne brutto

(dot. umów o pracę)

Stawka godzinowa brutto

(dot. umów cywilnoprawnych)

818202 Maszynista urządzeń nawęglania 3100 20,30
818303 Operator urządzeń pakujących 3010 19,70
818990 Pozostali operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani 3100 20,30
821105 Monter maszyn i urządzeń przemysłowych 3350 21,90
821109 Monter pojazdów i urządzeń transportowych 3100 20,30
821113 Monter układów hydraulicznych i pneumatycznych 3350 21,90
821201 Monter aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej 3350 21,90
821202 Monter elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego 3200 20,90
821304 Monter podzespołów i zespołów elektronicznych 3350 21,90
821902 Monter mebli 3250 21,20
821906 Monter wyrobów z tworzyw sztucznych 3010 19,70
821990 Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 3100 20,30
832101 Kurier motocyklowy 3100 20,30
832202 Kierowca samochodu dostawczego 3100 20,30

 

Kod zawodu Nazwa zawodu/specjalności

Wynagrodzenie miesięczne brutto

(dot. umów o pracę)

Stawka godzinowa brutto

(dot. umów cywilnoprawnych)

832203 Kierowca samochodu osobowego 3100 20,30
833101 Kierowca autobusu 3700 24,20
833202 Kierowca ciągnika siodłowego 3300 21,60
833203 Kierowca samochodu ciężarowego 3300 21,60
834204 Operator sprzętu ciężkiego 3350 21,90
834205 Operator koparki 3350 21,90
834317 Operator żurawia wieżowego 4300 28,10
834401 Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych) 3100 20,30
911101 Pomoc domowa 3010 19,70
911203 Pokojowa 3010 19,70
911206 Salowa 3010 19,70
911207 Pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka) 3010 19,70
912201 Czyściciel pojazdów 3010 19,70
912202 Operator myjni 3010 19,70

 

Kod zawodu Nazwa zawodu/specjalności

Wynagrodzenie miesięczne brutto

(dot. umów o pracę)

Stawka godzinowa brutto

(dot. umów cywilnoprawnych)

912904 Operator maszyn czyszczących 3010 19,70
921201 Pomocniczy robotnik w hodowli zwierząt 3010 19,70
921301 Pomocniczy robotnik przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 3010 19,70
921401 Pomocniczy robotnik konserwacji terenów zieleni 3010 19,70
931205 Pomocniczy robotnik drogowy 3100 20,30
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 3100 20,30
932101 Pakowacz ręczny 3010 19,70
932901 Konserwator części / sprzętu 3300 21,60
932903 Liczarz 3010 19,70
932905 Pomoc krawiecka 3010 19,70
932906 Pomocnik ciastkarza 3010 19,70
932907 Pomocnik lakiernika 3010 19,70
932908 Pomocnik mechanika 3010 19,70
932910 Pomocnik piekarza 3010 19,70

 

Kod zawodu Nazwa zawodu/specjalności

Wynagrodzenie miesięczne brutto

(dot. umów o pracę)

Stawka godzinowa brutto

(dot. umów cywilnoprawnych)

932913 Sortowacz 3010 19,70
932920 Pracownik pomocniczy fryzjeraS 3010 19,70
933401 Pracownik obsługi sklepu 3010 19,70
941101 Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food 3010 19,70
941201 Pomoc kuchenna 3010 19,70
941202 Zmywacz naczyń 3010 19,70
961101 Ładowacz nieczystości płynnych 3300 21,60
962103 Dostawca potraw 3010 19,70
962201 Pracownik prac dorywczych 3010 19,70
962906 Woźny 3010 19,70
962990 Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani 3010 19,70