Więcej cudzoziemców

Więcej cudzoziemców do pracy w Polsce

Opublikowano dnia: 24 lutego 2024


W Polsce jest coraz więcej emigrantów zarobkowych, w 2024 r. zatrudnienie cudzoziemców będzie się zwiększać. W 2025 roku do Polski liczniej przybywać będą w Hindusi, Gruzini i Uzbecy – prognozuje PAP w analizie.

W podsumowaniu roku 2023 na rynku pracy analitycy zwrócili uwagę na wpływ wojny w Ukrainie na ten rynek. Zauważyli, że na przełomie 2022 i 2023 roku Polska, jako państwo przygraniczne, była krajem pierwszego wyboru dla uchodźców z Ukrainy, jednak w połowie 2023 r. sytuacja zaczęła się zmieniać. W Niemczech liczba zarejestrowanych Ukraińców zwiększyła się o ponad 410 tys. od sierpnia 2022 r., podczas gdy w Polsce spadła o ponad 350 tys.

Badania Survey of Arriving Migrants from Ukraine (SAM-UKR) przeprowadzone dla agencji Unii Europejskiej ds. azylu wśród 4 265 uchodźców z Ukrainy wykazały, że ponad połowa z nich nie mówi w języku kraju, w którym się znajduje. Mimo tego 27 proc. podjęło już pracę, choć w większości niezgodną z aktualnym wykształceniem.

W przypadku branży spożywczej – jak wskazali – największym wyzwaniem w rekrutacji jest duża rotacja pracowników, średni czas pracy to 5 miesięcy. Pracownicy z Ukrainy stanowią 91,2 proc. wszystkich zatrudnionych w branży spożywczej – z czego 79,3 proc. to kobiety. Zaznaczyli, że dwa lata temu odsetek kobiet z Ukrainy pracujących w sektorze spożywczym wynosił 58,3 proc.

Wzrost zatrudnienia kobiet z Ukrainy o prawie 50 proc. jest bezpośrednio związany z wybuchem rosyjskiej wojny i rekordowej liczby uchodźców, którzy przybyli do Polski w 2022 roku, głównie matek z dziećmi i osobami zależnymi (seniorzy, niepełnosprawni itp.). Realia wymusiły na pracodawcach zastosowanie rozwiązań, które pozwoliłyby kobietom w większym stopniu na uczestniczenie w tym segmencie rynku. Jednym z takich instrumentów było podzielenie pracy na dwie, a nawet trzy zmiany.
Niewielka przewaga mężczyzn (57 proc.) jest natomiast w logistyce, choć dwa lata temu odsetek kobiet pracujących w tym sektorze wynosił tylko 27 proc.; wybuch wojny w Ukrainie zwiększył ich liczbę w ciągu roku ponad dwukrotnie.

Block
Szukasz
pracowników?
Czas 14 dni
Dostarczamy pracowników

Codziennie dostarczamy siłę roboczą do miejsca pracy w Polsce

Kompleksowa usługa

Udostępniamy zasoby z bazy danych i ułatwiamy wybór pracowników

Dostepni Kandydaci TAEURO HR
Kandydaci

Szybka rekrutacja

Oferty Pracy
Oferty pracy

Bezpośrednio

Kontakt z nami
Współpraca

Pracujemy terminowo

Specjaliści do spraw rekrutacji pracowników
Usługi HR

Zespół Specjalistów