Nowe prawo imigracyjne

wiza

Nowe prawo imigracyjne

Na stronie KPRM pojawiła się zapowiedź projektu ustawy dotyczącej zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Doczekamy się wreszcie regulacji, która nie będzie nadbudówką do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Wśród zapowiadanych zmian m.in.:

  • Likwidacja testu rynku pracy

  • Kompleksowo uregulowane zasady elektronicznej obsługi procesów związanych z zatrudnieniem cudzoziemców

  • Możliwość usuwania z rejestru omyłkowo wpisanych do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub tych, które stały się zbędne

  • Przyspieszenie postępowań

  • Nowe standardy przeciwdziałające nadużyciom wobec cudzoziemcom

  • Uproszczenie procedur

Gdzie rekrutujemy?

Polska, Ukraina, Słowacja, Czechy, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Chiny, Indie, Nepal, Kazachstan, Uzbekistan, Sri-Lanka, Indonezja