Kto zatrudnia?

Kto zatrudnia najczęściej cudzoziemców i na jakiej podstawie?

Uchodźcy na Polskim rynku pracy

Pracownicy zza wschodniej granicy coraz lepiej odnajdują się na polskim rynku pracy. Jednocześnie dynamicznie zmieniające się przepisy prawa, które ułatwiają zatrudnienie cudzoziemca sprawiają, że z roku na rok wzrasta liczba podmiotów, które składają w powiatowych urzędach pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Kto zatrudnia obcokrajowców najczęściej? Większość pracowników pracuje legalnie czy wręcz przeciwnie – bez wymaganych dokumentów?

Zjawisko emigracji do Polski silnie związane jest z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Otwarcie granic sprawiło, że coraz większa liczba Polaków z roku na rok poszukuje zatrudnienia na zachodnich rynkach pracy. Jednocześnie coraz bardziej odczuwalne braki kadrowe na lokalnym rynku pracodawcy próbują uzupełnić sięgając po siłę roboczą głównie z Ukrainy.

Kto zatrudnia cudzoziemców?

Wśród podmiotów, które najczęściej składają w urzędach oświadczenia lub zgłaszają się do agencji pośrednictwa pracy tymczasowej, wyróżnić można kilka typów. W pierwszej kolejności są to duże i średnie firmy, które działają na międzynarodowym rynku. Ich kapitał w głównej mierze jest zagraniczny, a zatrudnieni pracownicy pochodzą z najróżniejszych krajów świata. Z drugiej strony znajdują się lokalni pracodawcy, właściciele niewielkich firm. Część cudzoziemców wykonuje prace dla branż niszowych, w tym ośrodków medycyny konwencjonalnej czy też zajmujących się szeroko rozumianą sztuką, sportem.

Zawsze legalnie?

Trudno oszacować jak wielu cudzoziemców zatrudnionych jest w naszym kraju nielegalnie. Wszelkie statystyki są w tym zakresie nie są w żaden sposób wiarygodne. Duże firmy zazwyczaj nie mogą pozwolić sobie na zatrudnianie obcokrajowców bez odpowiednich dokumentów, inaczej jest zaś w przypadku niewielkich podmiotów działających na rynku. W tym przypadku chodzi głównie o firmy budowlane czy drobny handel. Całkiem spory odsetek cudzoziemców – jak szacują specjaliści – może być zatrudniony w rolnictwie, zwłaszcza zaś przy pracach sezonowych.

Nielegalnie, czyli bez praw

Motywy, którymi kierują się pracodawcy przy nielegalnym zatrudnianiu cudzoziemców są rozmaite, niemniej zawsze – decydując się na taką drogę – narażają się na wysokie kary finansowe. Z drugiej strony, należy pamiętać, że cudzoziemiec świadczący pracę bez odpowiednich dokumentów, w tym również umowy, ma znacznie mniejsze szanse na dochodzenie swoich praw. Obcokrajowiec pozbawiony podstawowych świadczeń, w tym ubezpieczenia zdrowotnego, nie posiadający zezwoleń na pracę, nie może też dochodzić swoich roszczeń.


Slide 2

Usługi HR

Jesteśmy na rynku pracy od 2008 roku

Rekrutacja

Codziennie pozyskujemy nowych pracowników

Oferty Pracy
Oferty Pracy

Aktualne oferty pracy na terenie całej Polski

Baza Danych
Baza Danych

Udostępniamy zasoby i automatyzujemy procesy

Block
Szukasz
pracowników?
Czas 14 dni
Dostarczamy pracowników

Codziennie dostarczamy siłę roboczą do miejsca pracy w Polsce

Kompleksowa usługa

Udostępniamy zasoby z bazy danych i ułatwiamy wybór pracowników

Dostepni Kandydaci TAEURO HR
Kandydaci

Szybka rekrutacja

Oferty Pracy
Oferty pracy

Bezpośrednio

Kontakt z nami
Współpraca

Pracujemy terminowo

Specjaliści do spraw rekrutacji pracowników
Usługi HR

Zespół Specjalistów