Eurostat przewiduje

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w 2022

Eurostat przewiduje

Prognoza i Analiza Gospodarcza

Eurostat przewiduje, że w 2030 r. stali imigranci, którzy napłynęli po 2018 r., będą stanowić około 4% osób w wieku produkcyjnym na Węgrzech i w Czechach oraz ok. 1% w Polsce i na Słowacji.

Do roku 2050 imigranci będą już stanowić ponad 10% osób w wieku produkcyjnym w Czechach i na Węgrzech oraz 3-4% w Polsce i na Słowacji. Zarówno Polska, jak i inne państwa europejskie potrzebują pracowników zza granicy – ich brak, wobec starzenia się Europy, może stać się z czasem trwałą barierą wzrostu gospodarczego.

Cudzoziemcy niewątpliwie chętniej i na dłużej podejmowaliby w Polsce pracę – większość z nich pochodzi z pobliskiej Ukrainy – gdyby ułatwić im pokonywanie trudności wiążących się z zatrudnieniem się w Polsce, m.in. załatwianie skomplikowanych i kosztownych formalności związanych z nostryfikacją dyplomów. Z badań wynika, że obcokrajowcy starający się o pracę w Polsce często są zmuszeni do pracy na czarno – według szacunków Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPiAG) w 2020 r. w szarej strefie w Polsce mogło pracować 751,8 tys. cudzoziemców, co stanowi 70% ogółu pracujących obcokrajowców. Oczywiście jest to tylko jeden z aspektów pracy poza własnym krajem. Jeżeli chcemy przyciągnąć i zatrzymać cudzoziemskiego pracownika, musimy ustalić, na jakich warunkach byłby gotów zostać i pracować.

Problematyka integracji cudzoziemców znalazła się w szeregu rządowych dokumentów strategicznych: Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2020. Strategia rozwoju Kapitału Ludzkiego. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego. Konieczna jest jednak kompleksowa reforma w zatrudnianiu obcokrajowców, a na razie przewidywana jest jedynie szybka nowelizacja przepisów.

Slide 2

Usługi HR

Jesteśmy na rynku pracy od 2008 roku

Rekrutacja

Codziennie pozyskujemy nowych pracowników

Oferty Pracy
Oferty Pracy

Aktualne oferty pracy na terenie całej Polski

Baza Danych
Baza Danych

Udostępniamy zasoby i automatyzujemy procesy