Opłaty za zezwolenia

Opłaty za wydanie zezwolenia na pracę

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w 2022
Opłaty za wydanie zezwolenia na pracę
W przypadku obcokrajowców z spoza Unii Europejskiej pracodawca musi liczyć się z faktem, że przy ich zatrudnianiu będzie musiał występować z wnioskiem o zezwolenie na pracę. Poza skompletowaniem odpowiednich dokumentów i prawidłowym wypełnieniem samego formularza, musi on również wnieść właściwą opłatę. Gdzie należy ją uiszczać? Jak kształtują się wysokości poszczególnych opłat?

Ile zapłacisz?
Opłaty za postępowanie administracyjne uzależnione są przede wszystkim od rodzaju wniosku. W przypadku wniosku o zezwolenie na pracę do 3 miesięcy pracodawca będzie musiał uiścić kwotę w wysokości 50zł. Gdy zaś będzie zainteresowany zezwoleniem na pracę na okres powyżej trzech miesięcy, zapłacić będzie musiał 100zł. Najwięcej zapłacą podmioty zlecające pracę w przypadku składania wniosku typu D, czyli starających się o zezwolenie na pracę dla pracownika delegowanego w celu realizacji usługi eksportowej.
W przypadku składania wniosku o przedłużenie zezwolenia, zatrudniający wnosi 50% wyżej wymienionych kwot. Warto również pamiętać, że pracodawca, który ma zamiar zatrudnić pracowników z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji lub Gruzji, składając oświadczenie do właściwego z uwagi na siedzibę wojewody, nie ponosi żadnych opłat.

Gdzie należy uiścić opłaty?
Pracodawca opłatę powinien wnieść do właściwego urzędu wojewódzkiego, czyli do tego, do którego składać będzie on kompletny wniosek wraz z załącznikami. Kwestią istotną jest równie dołączenie do wniosku potwierdzenia dokonania opłaty. Potwierdzenie to musi zawierać dane osobowe cudzoziemca, dla którego podmiot zatrudniający składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, w tym przypadku jego imię oraz nazwisko.

Co, gdy nie dopełnisz formalności?
Zezwolenie na pracę wydawane jest w postępowaniu administracyjnym w oparciu o złożony przez pracodawcę wniosek i załączniki. W przypadku braku odpowiednich dokumentów, podmiot zatrudniający lub jego pełnomocnik (w przypadku, gdy wniosek jest składany przez osobę trzecią istotne jest również dołączenie pełnomocnictwa), będzie wzywany do uzupełnienia braków formalnych, przy czym urząd wskaże też ostateczny termin dostarczenia brakujących dokumentów. Jeżeli pracodawca nie dopełni obowiązku, wniosek zostanie odrzucony.
Slide 2

Usługi HR

Jesteśmy na rynku pracy od 2008 roku

Rekrutacja

Codziennie pozyskujemy nowych pracowników

Oferty Pracy
Oferty Pracy

Aktualne oferty pracy na terenie całej Polski

Baza Danych
Baza Danych

Udostępniamy zasoby i automatyzujemy procesy

Block
Szukasz
pracowników?
Czas 14 dni
Dostarczamy pracowników

Codziennie dostarczamy siłę roboczą do miejsca pracy w Polsce

Kompleksowa usługa

Udostępniamy zasoby z bazy danych i ułatwiamy wybór pracowników

Dostepni Kandydaci TAEURO HR
Kandydaci

Szybka rekrutacja

Oferty Pracy
Oferty pracy

Bezpośrednio

Kontakt z nami
Współpraca

Pracujemy terminowo

Specjaliści do spraw rekrutacji pracowników
Usługi HR

Zespół Specjalistów